Unior ručni alati je program firme Unior, d.d. sa međunarodnom reputacijom. Kompanija je među vodećim svjetskim predstavnicima metaloprerađivačke industrije. Kompanija razvija svoj uspjeh uz odličnu sinergiju i tri proizvodna segmenta (ručni alati, dijelovi za kovanje i sintetisanje i specijalni strojevi) koji kompaniji pružaju uravnotežen portfolio aktivnosti. Pouzdani odnosi sa dobavljačima su također veliki faktor uspjeha. Unior je počeo sa radom 1919. godine kada je osnovana prva tvornica sa nazivom Štajersko društvo za kovanje čelika (Štajerska industrija čelika), skraćeno: Štajerska Zreče. Proizvodili su kovane ručne alate za poljoprivredu, stočarstvo, šumarstvo i druge zanate. Unior program ručnih alata godišnje proizvede više od 10 miliona komada alata i lima, nasljednik je bogate kovačke tradicije na Pohorju i sjeveroistočnoj Sloveniji. Unior zadovoljava visoka očekivanja korisnika svojih proizvoda osiguravajući sveobuhvatni, multidisciplinarni pristup svom rastu. Unior u svom vlasništvu posjeduje željezaru i pogon za kovanje, a stalnim investiranjem u vlastiti razvoj, modernizacijom proizvodnje i unaprijeđenjem kontrole kvaliteta u svim fazama – od ulaznog materijala do gotovog proizvoda – osigurava vrhunske performanse svojih proizvoda. Unior je počeo sa radom u 21. stoljeću ispunjavanjem brojnih zahtjevnih standarda kvaliteta i standarda za upravljanje životnom sredinom. Kompanija je već bila u suvlasništvu fabrike čelika u Štoru i ušla na američko, australijsko, rusko i kinesko tržište sa sopstvenim firmama. Unior je globalni brend ručnih alata. Unior dioničko društvo danas je jedan od najvećih i najvažnijih slovenačkih izvoznika. Sa svojih pet proizvodnih segmenata Unior slijedi tradiciju visoke kvalitete i inovativnosti. Posvećen visokom korištenju vlastitih kapaciteta, Unior povećava svijest o brendu kroz više od 2400 poslodavaca i 32 grupne kompanije širom svijeta.