BH TEHNA d.o.o. je osnovana 1996 godine . Osnovna djelatnost društva je veleprodaja ručnog i električnog alata, opreme za zavarivanje i mjerne opreme.

Do 2005 godine, BH TEHNA d.o.o. je bila mala porodična firma uglavnom orjentisana na servisiranje potreba industrijskih potrošača i manjih zanatskih preduzeća, za ručnim i električnim alatima i raznim materijalima za tekuće održavanje.

Sjedište firme Unior tehna d.o.o. Sarajevo

Sve prisutnija globalizacija odnosa i u trgovini, ubrzala je odluku o pokretanju aktivnosti na dokapitalizaciji društva i na pronalaženju partnerskih firmi van prostora Bosne i Hercegovine. Kroz dokapitalizaciju, BH TEHNA d.o.o. su pristupile firme iz Slovenije Metal Mikulić d.o.o. i Micom lntemational d.o.o., uz čiju pomoć smo, od 2005 godine, počeli graditi potpuno novi koncept u poslovanju.

U 2011. godini u vlasničku strukturu BH TEHNA d.o.o. ulazi poznati slovenski proizvođač profesionalnog ručnog alata Unior i BH TEHNA d.o.o. postaje ekskluzivni distributer ovog brenda za tržište Bosne i Hercegovine. Ovim činom firma BH TEHNA d.o.o i zvanično mijenja ime u UNIOR TEHNA d.o.o. i kao takva nastavlja da posluje u 2012. godini.

Naši razvojni planovi su pored ostalog, stalno usmjereni no proširivanje prodajnog asortimana. uvođenje novih prodajnih programa i pružanje postprodajnih usluga na visokom nivou, kao i stalna stručna edukacija uposlenih.

Cilj ove stranice je da našim partnerima, sadašnjim i budućim, olakša komunikaciju sa nama, te da njen sadržaj, barem dijelom, pomogne u podizanju tehničke kulture i znanja kod krajnjih korisnika opreme, koja je predmet našeg poslovanja.